انتشارات

کتابهای Family Friends و RISE AND SHINE

گروه تحقیق و توسعه موسسه زبانهای خارجی چیت سازان از سال ۹۰ تاکنون اقدام به گردآوری، تالیف و انتشار کتابهای خود کرده است. این کتابها شامل سری کتابهای Family Friends برای دوره کودکان و سری کتابهای Rise and Shine برای دوره بزرگسالان می باشند.

CDهای کمک آموزشی

گروه تحقیق و توسعه موسسه زبانهای خارجی چیت سازان در سال ۹۵ اقدام به تهیه و گردآوری CD های کمک آموزشی برای دوره های زبان انگلیسی نمود.

کتابهای RISE AND SHINE

سری کتابهای دوره BASIC

basic-3

basic 3

basic-2

basic 2

basic-1

basic 1

سری کتابهای دوره ELEMENTARY

elementary-4

elementary 4

elementary-3

elementary 3

elementary-2

elementary 2

elementary-1

elementary 1

سری کتابهای دوره INTERMEDIATE

intermediate-3

intermediate 3

intermediate-2

intermediate 2

intermediate-1

intermediate 1

سری کتابهای دوره HIGH INTERMEDIATE

high-3

high intermediate 3

high-2

high intermediate 2

high-1

high intermediate 1

سری کتابهای دوره ADVANCED

advanced-5

advanced 5

advanced-4

advanced 4

advanced-3

advanced 3

advanced-2

advanced 2

advanced-1

advanced 1

تعیین سطح کتبی

پس از ثبت مشخصات و هماهنگی با همکاران ما می توانید در تعیین سطح کتبی شرکت نمائید.

5 شعبه در سراسر شهر تبریز

با افتتاح شعب جدید در سراسر شهر هر روز به شما نزدیک‌تر می شویم.

موسسه زبان های خارجی چیت سازان

Instagram
Telegram
chitsazan
Chistasan Language Institute