مراحل ثبت نام دوره‌های حضوری

  • ۱- تماس با شعبه مورد نظر برای شرکت در آزمون تعیین سطح.
  • (متقاضیان دوره‌های زبان‌های آلمانی و فرانسه می‌بایست با شعبه آبرسان تماس بگیرند.)
  • ۲- افزایش موجودی حساب.
  • ۳- مراجعه به وب‌سایت موسسه زبان‌های خارجی چیت‌سازان برای تکمیل مراحل ثبت نام.
تعیین سطح کتبی

پس از ثبت مشخصات و هماهنگی با همکاران ما می توانید در تعیین سطح کتبی شرکت نمائید.

5 شعبه در سراسر شهر تبریز

با افتتاح شعب جدید در سراسر شهر هر روز به شما نزدیک‌تر می شویم.

موسسه زبان های خارجی چیت سازان

Instagram
Telegram
chitsazan
Chistasan Language Institute